Zarządzanie w sytuacjach konfliktowych

Znaczna część wynagrodzenia menedżerów (niektórzy podają, że nawet bywa to ponad ¼) przeznaczana jest na ochronę efektywności pracy przed zgubnymi skutkami konfliktów, co stanowi niemałą inwestycję.

Czas ten zostanie skrócony, jeśli menedżerowie będą potrafili rozpoznawać źródła konfliktu i skutecznie reagować w jego wcześniejszej fazie Wtedy nie będą się bali interweniować.

Tematy warsztatu:

 • Czym jest konflikt
 • Różne teorie konfliktu
 • Konsekwencje nie rozwiązanego konfliktu
 • Przyczyny konfliktu – diagnoza przyczyn i fazy
 • Fazy rozwoju konfliktu
 • Możliwe style współpracy zespołu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Proces rozwiązywania konfliktów
 • Normy wspomagające rozwiązywanie konfliktu
 • Komunikacja w konflikcie
 • Rola mediatora – „trzecia strona” w konflikcie
 • Wypracowywanie rozwiązań sytuacji konfliktowych

  ONLINE 1600 zł netto + 23% VAT
  stacjonarne 2200 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA