Chat with us, powered by LiveChat

3W – ZARZĄDZANIE CZASEM, PRACĄ, SOBĄ

Jednym z największych wyzwań, z którym muszą się zmierzyć pracownicy, jest stale rosnąca ilość zadań do realizacji i informacji do przetworzenia, w tym samym czasie do dyspozycji. Dodatkowym utrudnieniem jest ciągła i coraz częstsza zmiana priorytetów. Aby poradzić sobie z tak złożonym wyzwaniem, należy stale i kompleksowo zwiększać swoją produktywność.
Szkolenie „3W – ZARZĄDZANIE CZASEM, PRACĄ, SOBĄ” jest odpowiedzią na to wyzwanie. Dzięki jednoczesnemu rozwojowi efektywności działań w 3 wymiarach, które najkrócej można określić jako robienie Właściwych rzeczy, we Właściwy sposób, we Właściwym czasie.

Warsztat jest wynikiem ponad 20 lat badań nad produktywnością pracowników różnych branż. Program 3W – ZARZĄDZANIE CZASEM, PRACĄ, SOBĄ ma już na swoim koncie ponad 500 udokumentowanych wdrożeń.

 

Idea szkolenia:

 • Skuteczne i sprawdzone rozwiązanie
 • Dostosowywane każdorazowo do specyfiki pracy uczestników
 • Powiązanie wielu podejść i metod efektywnościowych w spójny system
 • Praktyczne ćwiczenia przez większość czasu szkolenia
 • Praca z narzędziami uczestników (telefon, e-mail, kalendarz, pulpit komputera, biurko, itp.)
 • Wsparcie trenera po szkoleniu

 

Korzyści dla Organizacji i Uczestników

Wdrożenie:

  • Umożliwia poprawienie wyników organizacji, dzięki koncentracji pracowników na realizacji najważniejszych zadań
  • Poprawia terminowość realizacji zadań, dzięki lepszemu szacowaniu i planowaniu czasu realizacji zadań
  • Usprawnia wdrażanie zmian w organizacji, dzięki zwiększeniu elastyczności pracowników w reagowaniu na zmieniające się priorytety
  • Wspiera planowanie krótko- i długoterminowe
  • Ułatwia odzyskanie panowania nad stale rosnącym zalewem zadań do wykonania
  • Pomaga w podejmowaniu dobrych i szybkich decyzji, co ułatwia zmniejszenie liczby zaległych i zaniedbanych tematów
  • Wspiera i stabilizuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
  • Uczy jak przeciwdziałać prokrastynacji, czyli ciągłemu odkładaniu zadań na później
  • Pokazuje jak zredukować poziom stresu, dzięki odzyskaniu poczucia panowania nad sytuacją

 

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko.

Tematyka:

 • Reguła efektywności działania
 • Szacowanie czasu realizacji zadań
 • Przeciwdziałanie prokrastynacji
 • Matryca realizacji zadań
 • Kategoryzacja celów
 • Perspektywy planowania
 • Proaktywne podejście do zadań
 • Poszerzanie strefy wpływu
 • Zarządzanie koncentracją
 • Asertywność i konsekwencja
 • Zarządzanie zadaniami (segregacja, planowanie, realizacja, kontrola)
 • Plan tygodnia, grafik dnia

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

08 - 09 października 2020
17 - 18 grudnia 2020
25 - 26 lutego 2021
13 - 14 kwietnia 2021

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X