Chat with us, powered by LiveChat

Account Management

„Account management” jest szkoleniem rozwijającym umiejętność kształtowania długotrwałej współpracy z klientem, opartej na dobrej analizie otoczenia i wszystkich aspektów kontaktu z nim oraz uwzględniającej jego specyfikę i wymagania. Podczas szkolenia zwracamy także uwagę na współpracę w ramach kierowanego przez account managera z jego „zespołem zadaniowym”, skupiającym ludzi z różnych działów firmy. Warsztaty doskonalą umiejętności wnioskowania oraz wykorzystywania informacji w przygotowaniu planu rozwoju współpracy z kluczowym klientem. W czasie treningu uczestnicy mają również okazję rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne oraz doskonalić techniki perswazji – zarówno wobec osób decydujących o dystrybucji zasobów wewnątrz firmy, jak i wobec klienta zaangażowanego w realizację złożonych propozycji.

Cele szkolenia:

Dokonując segmentacji rynku i dopasowując do wyodrębnionych segmentów najefektywniejsze działania, uczestnicy szkolenia będą mogli skutecznie zarządzać rynkiem. Przeprowadzając niezbędne analizy i wyciągając z nich właściwe wnioski będą potrafili rozpoznawać klientów, którzy odpowiednio potraktowani, mogą stać się klientami kluczowymi. Prowadząc efektywne negocjacje z klientami kluczowymi, będą w stanie realizować strategię zdobycia lub utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Rozwijane w trakcie treningu umiejętności ułatwią realizację zadań nie tylko account managerom, ale również wszystkim osobom, do których obowiązków należą kontakty z ważnymi dla firmy klientami. „Account management” stanowi samodzielną całość, wielokrotnie jednak odwołuje się do wiedzy i doświadczeń uczestników z zakresu sprzedaży.

Tematyka:

  • Rola Kluczowych Klientów w firmie.
  • Wizja, cele i strategia firmy w zarządzaniu Kluczowymi Klientami.
  • Plan rozwoju współpracy z Klientem.
  • Segmentacja Klientów
  • Identyfikacja Kluczowych Klientów
  • Analizy
  • Przygotowanie biznesplanu.
  • Prezentacja planu rozwoju współpracy z klientem.
  • Kierowanie zespołem pracującym dla accounta.
  • Negocjacje z klientem

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

25 - 26 marca 2020, Trener Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X