Chat with us, powered by LiveChat

HR Biznes Partner

Jeśli HR Biznes Partnerzy …

… czują, że mogą osiągać jeszcze lepsze rezultaty i poszukują inspiracji do rozwoju;

… chcą usystematyzować wiedzę nt. oczekiwań względem roli HRBP w różnych organizacjach;

… poszukują inspiracji do budowania polityki/strategii personalnej w obszarach za które są odpowiedzialni;

… chcą rozwinąć umiejętności planowania i budowania współpracy i komunikacji z menedżerami i pracownikami poprzez między innymi budowanie zaufania i własnego autorytetu;

… szukają wskazówek dotyczących podniesienia efektywności działania w obszarze HRBP,

to proponujemy: szkolenie HRBP, które…

 • dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów,
 • zwiększa świadomość roli HRBP w sytuacji konfliktu,
 • pogłębia umiejętności planowania, wdrażania i wykorzystywania narzędzi np. Systemu Rozmów Rozwojowych.
 • rozwija umiejętności identyfikowania najważniejszych potrzeb organizacji i budowania na tej podstawie kierunków szkoleniowych.
 • rozwija wiedzę i umiejętności związanych z rolą nawigatora zmiany,
 • rozwija umiejętności wdrażania zmian – etapy procesu zmiany i rola w nich HRBP

Główne tematy szkolenia HRBP

Tematyka szkolenia obejmuje 6 obszarów funkcjonowania HRBP:

  1. Strategiczne wsparcie ze strony HRBP
   1. W jaki sposób realizować to zadanie w mojej organizacji?
   2. Przyczyny trudnej współpracy HRBP z biznesem.
   3. Oczekiwania biznesu a możliwości HR.
   4. Korzyści dla biznesu ze współpracy z HRBP.
  2. HRBP jako mediator i opiekun
   1. Rozwiązywanie konfliktów – rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP.
   2. Mediacje –rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP.
   3. Zwalnianie – jak wspierać menedżerów w ramach funkcji HRBP.
  3. Budowanie autorytetu HRBP
   1. Świadomość biznesowa HRBP.
   2. Narzędzia HR i ich możliwe wykorzystanie dla biznesu.
   3. Co buduje zaufanie biznesu do HR?
  4. Co dalej ze stanowiskiem HRBP
   1. Jak mam się rozwijać na moim stanowisku?
   2. Doradca strategiczny co to dla mnie oznacza?
  5. Strategiczne wsparcie ze strony HRBP
   1. Obserwowanie i dostrzeganie niewłaściwego przebiegu rozmowy.
   2. Obserwowanie swojego stylu reagowania w sytuacji stresujących rozmów.
   3. Reagowanie na agresywną / ironiczną krytykę.
   4. Aktywne słuchanie jako sposób reagowania na krytykę.
  6. HRBP – agent zmiany
   1. Obszary zmian na poziomie firmowym:
    • Organizacja; struktury, zasady postępowania i procedury,
    • Technologia; nowy sprzęt, metody pracy, systemy informatyczne,
    • Ludzie; wymiana, redukcje, zatrudnianie nowych, szkolenia,
    • Zadania; strategie i cele,
   2. Kultura organizacyjna.

Czas trwania

Optymalnie szkolenie trwa 4 dni. Składa się z dwóch 2- dniowych sesji, które przeprowadzane są w odstępie kilku tygodni.

Metoda. Co towarzyszy wdrożeniu?

Zadanie pomiędzy sesjami:

W czasie pomiędzy pierwszą i drugą sesją uczestnicy otrzymują dwa zadania do wykonania:

   • Wdrożenie w swojej organizacji rozwiązań wypracowanych podczas pierwszego warsztatu.
   • Przygotowanie scenariusza zmiany i opisanie roli HRBP w tym procesie.

Kilka tygodni po szkoleniu każdy uczestnik, który przekaże nam adres e-mailowy otrzyma dodatkowy materiał edukacyjny.

Grupa docelowa

HRBP, pracownicy działów personalnych oraz szefowie HR. Trener prowadzący potrafi poprowadzić program, dostosowując zawartość do szczebla n-1 jak i średniej kadry.

Czym różni się szkolenie DOORu od innych?

Szkolenie DOORu – HRBP wyróżnia spośród innych różnorodność narzędzi, które dostają uczestnicy. Przez 10 lat dopracowywaliśmy i ulepszaliśmy ten program, adaptując go do stale zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, społecznej, technologicznej- zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Klienci, którzy dzielili się doświadczeniami z różnych szczebli zarządzania podpowiedziało nam, które elementy są najbardziej użyteczne i czego oczekuje się od „HRBP” w organizacji: inspiracji, konkretu, personalnych wskazówek, konfrontacji z rzeczywistością.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Prowadzący:

Krzysztof Stefaniak

Zamów Szkolenie

14-15.11 cz.1 i 12-13.12 cz.2, Trener: Krzysztof Stefaniak
13-14.05 cz.1 i 8-9.06 cz.2, Trener: Krzysztof Stefaniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X