Kierowanie zespołem

Jasne określenie oczekiwań jest podstawowym zadaniem kierownika. To on wyznacza cele, ukierunkowuje działania pracowników, dba o poziom ich kompetencji i zaangażowania.

 

Sytuacja, gdy podwładni nie do końca wiedzą, czego przełożony od nich oczekuje, może prowadzić do opóźnień, angażowania się w sprawy nieistotne, konfliktów i niezadowolenia obu stron.

Gdy zachowanie przełożonego jest nieprzekonywające a jego argumenty nie trafiają wcale lub jedynie do nielicznych pracowników, ci pozostają bierni, popełniają błędy, nie wypełniają swoich zadań. Dzieje się tak również wtedy, gdy kierownik nie rozumie ludzi i ich potrzeb, nie potrafi umiejętnie motywować, a kary i nagrody stosuje według własnego uznania.

Celem szkolenia Kierowanie zespołem jest poprawa umiejętności związanych z codziennymi zadaniami kierownika. Dotyczy to zwłaszcza tych menedżerów, którzy w swojej pracy kierują niewielkimi, kilkuosobowymi zespołami i koncentrują się przede wszystkim na zadaniach operacyjnych: wyznaczaniu celów, kontroli realizacji oraz ocenie ich wykonania.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Umiejąc jasno określić swoje najważniejsze zadania w roli kierownika uczestnicy szkolenia będą potrafili świadomie budować swój autorytet i zdobywać szacunek. Poznając różne style kierowania oraz swoje mocne i słabe strony łatwiej wypracują własny styl komunikowania się z zespołem. Umiejętne stosowanie nagród i kar, przekazywanie informacji zwrotnych, asertywna postawa wobec zespołu pozwoli im efektywnie wypełniać zadania i skorygować zbyt twarde (lub zbyt miękkie) podejście do pracowników.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów operacyjnych (liniowych) oraz dla tych, którzy mają zająć takie stanowisko w najbliższym czasie.

Tematyka:

 • Model kompetencji menedżerskich
 • Style zarządzania
 • Analiza potrzeb i motywacja
 • Wyznaczanie celów
 • Strategia podejścia do zespołu
 • Pozafinansowe narzędzia motywacyjne
 • Korygowanie zachowań
 • Delegowanie
 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Stawianie wyzwań
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika
 • Pracownik przenoszący problemy osobiste do miejsca pracy

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

09 - 10 listopada 2017, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X