Chat with us, powered by LiveChat

Leadership Builder – Budowanie Odpowiedzialnych Zespołów

Przywództwo wystawia na próbę reputację lidera. Wyniki jego pracy zależą przecież od pracy innych osób. Tylko jeśli Lider będzie potrafił zbudować w zespole autentyczną współodpowiedzialność za osiągnięcie celów oraz zapał do podążania w wyznaczonym kierunku, będzie w stanie dotrzeć tam razem z zespołem, któremu przewodzi.

Warsztat-spotkanie Leadership podpowiada, inspiruje i wyposaża uczestników w umiejętności budowania pozytywnej i długotrwałej współodpowiedzialności, inicjatywy i zaangażowania u pracowników do spełniana zdefiniowanych oczekiwań.

Proponowana metoda prowadzi do uzyskania rezultatów, dzięki:

 • Jasno formułowanym oczekiwaniom „Dlaczego?”: Dlaczego właśnie takich rezultatów oczekujemy?
 • Zbudowaniu trwałego i autentycznego zaangażowania pracowników, poprawie atmosfery w zespole, zwiększeniu lojalności i zaangażowania
 • Odkryciu w ludziach motywów i pasji do działania
 • Eliminacji w zespołach wzajemnego obwiniania się i unikania odpowiedzialności
 • Właściwej reakcji w sytuacji, gdy zespół nie spełnia oczekiwań

Poruszane tematy:

 • Droga do rezultatów – Doświadczenia / Przekonania / Działania / Rezultat
 • Formułowanie spójnych, realnych, chwytliwych i mierzalnych Kluczowych Oczekiwań
 • Najczęstsze wymówki dotyczące braku realizacji
 • Odróżnienie wymówki od problemu
 • Kreowanie pożądanych przekonań w zespole
 • Style budowania odpowiedzialności za wynik
 • Kroki do budowania współodpowiedzialności – Sekwencja Odpowiedzialności®
 • Najlepsze praktyki zachowań przy budowaniu współodpowiedzialności
 • Komunikowanie, inspirująca rozmowa o Kluczowych Oczekiwaniach – 5 x Dlaczego
 • Dostosowanie czy Zaangażowanie – oczekiwania od zespołu
 • Dialog o Zaangażowaniu®
 • Siła stanowiska czy siła perswazji
 • Wgląd w realizację
 • Rozmowa o odpowiedzialności

Dodatkowym wsparciem po warsztacie będzie dostęo do narzędzi online PILTools. Zasoby PILTools dostępne są tylko dla uczestników warsztatów, obejmują motywacyjne filmy, najlepsze praktyki, analizy oraz studia przypadków.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

09 - 10 października 2019, Trener:Wojciech Korszyński

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X