Chat with us, powered by LiveChat

Menedżer od pierwszego dnia

Co roku tysiące ludzi na całym świecie stają przed tym samym wyzwaniem – zostają szefami po raz pierwszy.

 

Awans to wielki sukces – zwłaszcza jeśli jest to awans wewnętrzny. Nie ma znaczenia, jak duży jest zespół i rodzaj kierowniczego stanowiska. Często awans bywa jednak punktem krytycznym w zawodowej karierze pracownika.

Odnalezienie się w nowej sytuacji wymaga bowiem opanowania w krótkim czasie wielu dodatkowych, niezbędnych umiejętności.

Szkolenie  jest praktycznym poradnikiem ułatwiającym funkcjonowanie w nowym otoczeniu. Identyfikuje różnice w sposobie wykonywania obowiązków związane ze zmianą stanowiska. Pozwala uniknąć błędów, jakie można popełnić w nowej sytuacji oraz skupić się już od pierwszych dni na elementach budujących sukces menedżera. Pomaga zbudować niezbędny autorytet zarówno w relacjach z podległymi pracownikami, przełożonymi, jak i menedżerami na równorzędnych stanowiskach.

Jeśli pierwsza próba zbudowania właściwych relacji nie zakończyła się powodzeniem, warsztat stworzy szansę na wspólne z zespołem wypracowanie jasnych zasad współpracy, zminimalizuje liczbę konfliktów i pozwoli zespołowi efektywnie działać pod nowym kierownictwem.

Gdy awans związany jest z przejściem do innej firmy dodatkowo konfrontowani jesteśmy z kulturą nieznanej organizacji. Musimy się szybko do niej dostosować, ryzykując inaczej porażkę bez względu na to, jak dobre będzie nasze przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
Trening przeznaczony jest dla osób awansowanych na stanowisko kierownicze w ramach zespołu, w którym dotychczas funkcjonowały oraz tych, które zmieniły miejsce pracy i obejmując stanowisko kierownicze znalazły się w nowej dla siebie sytuacji zawodowej.

Tematyka:

  • Czym jest zarządzanie, kim są menedżerowie
  • Punkt krytyczny – przemiana ról
  • Menedżer w nowym otoczeniu
  • Budowanie autorytetu
  • Budowanie relacji z podwładnymi
  • Organizowanie zespołu
  • Planowanie własnego sukcesu
  • Analiza błędów popełnianych przez menedżerów w pierwszych dniach

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

30 - 31 stycznia 2020, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X