Chat with us, powered by LiveChat

Menedżer od pierwszego dnia

Co roku tysiące ludzi na całym świecie stają przed tym samym wyzwaniem – zostają szefami po raz pierwszy.

 

Awans to wielki sukces – zwłaszcza jeśli jest to awans wewnętrzny. Nie ma znaczenia, jak duży jest zespół i rodzaj kierowniczego stanowiska. Często awans bywa jednak punktem krytycznym w zawodowej karierze pracownika.

Odnalezienie się w nowej sytuacji wymaga bowiem opanowania w krótkim czasie wielu dodatkowych, niezbędnych umiejętności.

Szkolenie  jest praktycznym poradnikiem ułatwiającym funkcjonowanie w nowym otoczeniu. Identyfikuje różnice w sposobie wykonywania obowiązków związane ze zmianą stanowiska. Pozwala uniknąć błędów, jakie można popełnić w nowej sytuacji oraz skupić się już od pierwszych dni na elementach budujących sukces menedżera. Pomaga zbudować niezbędny autorytet zarówno w relacjach z podległymi pracownikami, przełożonymi, jak i menedżerami na równorzędnych stanowiskach.

Jeśli pierwsza próba zbudowania właściwych relacji nie zakończyła się powodzeniem, warsztat stworzy szansę na wspólne z zespołem wypracowanie jasnych zasad współpracy, zminimalizuje liczbę konfliktów i pozwoli zespołowi efektywnie działać pod nowym kierownictwem.

Gdy awans związany jest z przejściem do innej firmy dodatkowo konfrontowani jesteśmy z kulturą nieznanej organizacji. Musimy się szybko do niej dostosować, ryzykując inaczej porażkę bez względu na to, jak dobre będzie nasze przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
Trening przeznaczony jest dla osób awansowanych na stanowisko kierownicze w ramach zespołu, w którym dotychczas funkcjonowały oraz tych, które zmieniły miejsce pracy i obejmując stanowisko kierownicze znalazły się w nowej dla siebie sytuacji zawodowej.

Tematyka:

  • Czym jest zarządzanie, kim są menedżerowie
  • Punkt krytyczny – przemiana ról
  • Menedżer w nowym otoczeniu
  • Budowanie autorytetu
  • Budowanie relacji z podwładnymi
  • Organizowanie zespołu
  • Planowanie własnego sukcesu
  • Analiza błędów popełnianych przez menedżerów w pierwszych dniach

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

01 - 02 lipca 2019, Trener Jerzy Błażejczyk
26 - 27 września 2019, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X