Chat with us, powered by LiveChat

Menedżer w roli Coacha

Każdy doświadczony menedżer wie, że łatwo powiedzieć pracownikom jakie są ich cele i zadania, oczekiwane rezultaty biznesowe. Dużo trudniej spowodować, że wezmą za nie współodpowiedzialność, wykorzystując cały swój potencjał wiedzy, umiejętności i zaangażowania aby je realizować.

By osiągnąć oczekiwane rezultaty biznesowe, potencjał ten musi być wzmacniany i rozwijany, co jest rolą, a także wyzwaniem, każdego menedżera. Jak w sposób motywujący, inspirujący, a co najważniejsze skuteczny wspierać zespół w rozwoju tak, aby przekładał się on również na wyniki? Potrzeba czegoś więcej niż umiejętności menedżerskich – potrzeba kompetencji przywódczych.

Przywództwo nie jest tylko światłą ideą. Jest zestawem konkretnych kompetencji i codziennych zachowań menedżera. Ich integralną część stanowi pakiet fundamentalnych kompetencji coachingowych. Jego wartość jest niekwestionowana. W wielu jednak organizacjach wdrożenie kultury coachingowej nie powiodło się. Dlaczego? Ponieważ coaching działa – ale nie zawsze.

Dlatego podczas warsztatu odpowiemy sobie na pytania dlaczego, jak i kiedy warto stosować coaching oraz dlaczego musi być on skorelowany z celami biznesowymi, by efektywnie:

 • odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich sytuacjach menedżerskich coaching przyniesie spodziewane efekty;
 • korelować cele i wyzwania biznesowe z celami rozwojowymi zespołu;
 • w sposób zaplanowany i spójny rozwijać kompetencje zespołu;
 • codziennie wspierać jego członków w realizacji wyników;
 • rozwiązywać problemy i tworzyć z nich okazję do edukacji;
 • budować synergię wiedzy i doświadczeń menedżera oraz zespołu;
 • koncentrować wyzwania rozwojowe na priorytetach;
 • budować motywujące i inspirujące relacje z zespołem.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Menedżerowie i liderzy każdego szczebla zarządzania oraz szefowie projektów którzy chcą poszerzyć pakiet swoich doświadczeń, umiejętności i narzędzi menedżerskich.

Tematyka:

 • Coaching, Feedback, Doradztwo – jakie są punkty wspólne i różnice.
 • Proces coachingu – jakie są jego etapy oraz rola coacha na poszczególnych etapach.
 • Proces rozwoju ludzi dorosłych – jak wykorzystać go w procesie coachingu.
 • Definiowanie celów rozwojowych – jak skorelować je z celami biznesowymi.
 • Normy i zasady prowadzenia rozmów coachingowych – jak je wykorzystać w codziennej praktyce prowadzonych rozmów.
 • Pierwsza rozmowa coachingowa – jak ją przygotować i przeprowadzić.
 • Sytuacje coachingowe – jak je wykorzystywać i tworzyć.
 • Matryca coachingu – jakie przyjąć kryteria doboru coachingu jako skutecznego narzędzia.
 • Analiza zespołu – jak planować  działania coachingowe i menedżerskie wobec zespołu.
 • Modele rozmów coachingowych OSCAR, AID, GROW – jakie są zasady prowadzenia rozmów w oparciu o poszczególne modele.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

25 - 26 września 2019, Trener Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X