Chat with us, powered by LiveChat

Modele Podejmowania Decyzji

Każdy z nas podejmuje codziennie wiele różnych decyzji. Dotyczą one często spraw błahych, ale bywa i tak, że od naszej decyzji zależy los przedsiębiorstwa i wielu osób. Dla każdego menedżera podejmowanie decyzji to nie tylko codzienność, ale podstawowy wymóg. Z docierającej nieustannie olbrzymiej liczby informacji trzeba wybrać najważniejsze. To kluczowa umiejętność, determinująca jakość decyzji. Uczestnicy treningu zapoznają się z procesem podejmowania decyzji, oceny informacji i definiowania źródeł – a także metodami wypracowania rozwiązań.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Nabyte podczas szkolenia umiejętności sprawią, że jego uczestnicy będą potrafili odróżnić symptom od przyczyny i dokonywać wyboru najlepszego rozwiązania na podstawie jasno określonych kryteriów. Poznają sposoby radzenia sobie z niepewnością i niejednoznacznością podejmowanych decyzji. Będą potrafili przekonać współpracowników do podjętej przez siebie decyzji i zaangażować ich do współpracy.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla osób, których praca wymaga podejmowania decyzji wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie działów.

Tematyka:

  • Rodzaje problemów
  • Określanie przyczyny
  • Typy zachowań a podejmowanie decyzji
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsekwencje i ryzyko podejmowania decyzji.
  • Wybór rozwiązania
  • Zaprezentowanie decyzji

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

22 - 23 sierpnia 2019, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X