Chat with us, powered by LiveChat

Obsługa Klienta i Reakcje na Reklamacje

Uprzejmy i miły pracownik to najlepsza wizytówka firmy. Odpowiedzialność za budowanie wizerunku firmy spoczywa przede wszystkim na pracownikach działów obsługi klienta oraz pracownikach „pierwszego kontaktu” – recepcjonistkach, sekretarkach itp. To dzięki nim zadowoleni klienci wracają, by korzystać z Waszych usług. Innymi słowy, pracownicy ci mają ogromny wpływ na wyniki i powodzenie firmy. Czy jednak każdy Wasz klient po wyjściu z firmy opowiada innym, jak wspaniale został potraktowany? Może nie zrobiliście dla niego więcej, niż oczekiwał.

Cele szkolenia:

 • Dzięki uświadomieniu sobie znaczenia swojego stanowiska pracy uczestnik szkolenia będzie w przyszłości właściwie kreować wizerunek firmy. Jakością świadczonych usług i okazywaniem zainteresowania wpłynie na zachowanie klientów. Zdobędzie niezbędne umiejętności radzenia sobie z emocjami klientów oraz praktycznego stosowania zasad komunikacji międzyludzkiej.
 • Szkolenie uczy właściwego podejścia do kontaktów po-sprzedażowych z klientem, który daje wyraz niezadowoleniu z firmy, produktu, usługi lub jakości obsługi. Uczymy właściwego podejścia do klientów zachowujących się w sposób emocjonalny, kiedy szczególnie trudno jest skupić się na rozwiązywaniu problemu. Celem ćwiczeń jest wypracowanie metod kontrolowania własnych emocji oraz dostosowania swojego zachowania do sytuacji oraz zachowania klienta. W konsekwencji szkolenie ma na celu budowanie długotrwałych relacji z klientami i podtrzymanie ich lojalności.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów obsługi klienta, recepcji, sekretariatów oraz tych wszystkich, którzy na co dzień lub tylko od czasu do czasu kontaktują się z klientami.

Tematyka:

 • Wymagania współczesnego marketingu
 • Przyjmowanie klientów
 • Pracownik recepcji w roli sprzedawcy
 • Kontakt telefoniczny z klientem
 • Trudne sytuacje w recepcji
 • Rozpoznawanie potrzeb Klientów
 • Cele i trudności w rozmowie z trudnym klientem
 • Rozmowa w sytuacji nierealnych oczekiwań ze strony klienta wewnętrznego lub zewnętrznego
 • Radzenie sobie z emocjami podczas trudnej rozmowy
 • Etapy rozmowy reklamacyjnej
 • Etap opanowywania negatywnych emocji
 • Poszukiwanie rozwiązania problemu
 • Poczucie odpowiedzialności za zażegnanie sytuacji reklamacyjnej
 • Kwestionariusz zachowań
 • Rozpoznawanie zachowań ludzi
 • Dopasowywanie własnego stylu zachowania do stylu preferowanego przez osobę zgłaszającą reklamacje
 • Schemat komunikacji
 • Zakłócenia przekazu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

8 - 9 kwietnia 2020, Trener Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X