Menedżer w roli Coacha

rozwój pracowników

Jednym z zadań menedżera jest pomóc pracownikowi w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób osiągać oczekiwane od niego cele – dbanie o jego rozwój.

Oczekiwaniem każdego menedżera jest także zarządzanie takimi osobami, które aktywnie poszukują rozwiązań problemów, dążą do własnego rozwoju, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań.
Coachingowy styl zarządzania jest wtedy niezbędny.

Tematy warsztatu:

 • Czym jest coaching – korzyści, kogo?
 • Kiedy coachować – matryca rozwoju pracowników
 • Proces coachingu
 • Umiejętności komunikacyjne coacha
 • Określanie razem z pracownikiem celu coachingu
 • Kryteria doboru modeli rozmów coachingowych
 • O.S.K.A.R.  – podstawowe narzędzie / model coachingu
 • “Skalowanie” postępów pracownika
 • Sposoby przekazywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom (know-how)
 • Docenianie sukcesów pracowników
 • Rozmowa budującą zaangażowanie i motywację
 • Podejście coacha do poszukiwania rozwiązań problemu
 • A.P.A.P.  – podtrzymywanie motywacji
 • Realizacja celów coachingu poprzez pracę z coachowanym „w terenie”
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA