Motywacja 6.0

Wzmacnianie i ukierunkowanie zaangażowania współpracowników to trudny kawałek chleba managera.

Motywacja jest czymś co rodzi się w nas. Nie da się jej jakoś przeszczepić.

Nie chodzi więc o motywowanie, co o stwarzanie warunków, w których ludzie poczują się zmotywowani do robienia tego na co się wspólnie umówiliśmy.

Ten warsztat proponuje  systematyczne podejście do motywacji dzięki stosowaniu sześciu fundamentalnych praktyk. Menedżerowie poznają zestaw 19  narzędzi motywacyjnych, tych znacznie skuteczniejszych  niż nagrody i kary.

 

Tematy warsztatu:

 • Detoks – identyfikowanie i usuwanie demotywujących czynników
 • Exit interview z pracownikami odchodzącymi z firmy
 • Usuwanie ze swojego stylu zarządzania przejawów syndromu „toksycznego szefa”
 • Dopingowanie do wysiłku, aby wzmocnić w nich wiarę we własne możliwości
 • Kształtowanie optymistycznego klimatu w pracy
 • Zachęcanie do wysiłku. Przywództwo emocjonalne w trudnych sytuacjach
 • Syndrom pracownika skazanego na niepowodzenie i łagodzenie jego objawów
 • Afirmacja – docenianie osiągnięć, pożądanych postaw i działań pracowników
 • Odpowiedzialność – wzmacnianie poczucia odpowiedzialności podwładnych za zobowiązania
 • „Piramida odpowiedzialności” jako model tworzenia zaangażowania pracowników
 • Delegowanie uprawnień
 • Motywująca i przyjazna krytyka
 • Doradzanie w problemach
 • Wykorzystanie talentów pracowników
 • Wzbogacanie treści pracy, która sama w sobie jest nieciekawa

  Koszt:
  2200 zł netto + 23% VAT - ONLINE
  2400 zł netto + 23% VAT - STACJONARNE
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA