Negocjacje

i renegocjacje

Negocjacje to nie tylko rozgrywka z partnerem i poszukiwanie wzajemnie korzystnych rozstrzygnięć.

To też pojedynek z własnym „ego”, z emocjami, które przeszkadzają.

Zbyt często mylimy negocjacje, ze sprzedażą. Zmieniamy swoje strategie bez przemyślenia. Angażujemy się  w nieefektywne taktyki, dobieramy nieodpowiednie słowa, a trudne sytuacje wywołują niepewność i potęgują błędy.

Jak być pewnym siebie, logicznym, gotowym na ustępstwa i jednocześnie bronić swoich racji?

Tematy szkolenia:

 • Kiedy sprzedawać, a kiedy już negocjować.
 • Zarządzanie swoją siłą w negocjacjach
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej.
 • Argumentacja i taktyka prowadzenia rozgrywki.
 • Psycholingwistyka w negocjacjach.
 • Zasady wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowania w negocjacjach
 • „Brudne chwyty” i sposoby obrony.
 • Finalizowanie negocjacji, czyli często zaniedbywany element.

  Koszt: 1800 zł netto + 23% VAT


  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA