Prezentacje
wystąpienia publiczne

(na żywo i online)

Prezentowanie danych, idei, pomysłów, raportów.

Prowadzenie prezentacji motywujących, przekazujących wiedzę grupom liczącym od dwóch do kilkudziesięciu osób.

Logiczne, zrozumiałe wystąpienia, uporządkowane i przekonujące zależą nie tylko od treści, ale głownie od formy przekazu.

Swoboda i pewność siebie. To coś czego można się nauczyć.

Tematy warsztatu:

  • Ustalenie możliwych celów prezentacji
  • Formy i metody prezentacji
  • Prezenter, audytorium, sprzęt i pomoce, czas i miejsce / forma
  • Budowa scenariusza prezentacji
  • Struktura prezentacji
  • Zaaranżowanie materiałów, pomocy, sposobów angażowania
  • Zachowanie prezentera –  postawa, ręce, głos, rytm, modulacja
  • Przekaz werbalny
  • Skupienie uwagi słuchaczy, chwytliwe otwarcie
  • Rozluźnienie atmosfery, anegdoty, historyjki
  • Storytelling
  • Wizualizacja przekazu
  • Rodzaje i sposób zadawania pytań oraz techniki słuchania
  • Sposoby zachowania i reakcji w trudnych sytuacjach

    Koszt: 1900 zł netto + 23% VAT


    Płatność:
    Jestem płatnikiem VAT

    Nie jestem płatnikiem VAT

    PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA