Chat with us, powered by LiveChat

Sztuka Delegowania i Motywowania

Czy pracownicy w Twojej firmie mogliby pracować nieco lepiej lub wkładać nieco więcej wysiłku w swoją pracę? Czy w ostatnim czasie z Twojego zespołu odszedł cenny dla Ciebie pracownik? Czy Twoi pracownicy chętnie mówią o tym, że w innych firmach jest lepiej? Czy masz wrażenie, że ludzie, którymi zarządzasz, nie przyszliby jutro do pracy, gdyby nie musieli zarabiać na utrzymanie? Jeśli na przynajmniej jedno z pytań z odpowiadasz „tak” – czy zastanawiałeś się dlaczego tak się dzieje? Często winą za niezadowalający poziom motywacji obarcza się formalnie funkcjonujące systemy motywacyjne. Niemniej istotniejszą rolę odgrywa tu menedżer, który jako bezpośredni przełożony może najwięcej zrobić dla stopnia motywacji swoich pracowników. To szkolenie pomaga menedżerom w tworzeniu motywacji poprzez proste codzienne czynności, niepozorne, ale ważne rozmowy z pracownikami, radzenie sobie ze zniechęceniem ludzi, którzy kiedyś tryskali energią. Jednym słowem to szkolenie pomoże przełożyć teorię na praktykę motywacji.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Wielu menedżerów posiada znaczącą wiedzę dotyczącą motywacji. Zdobywali ją na studiach, różnego rodzaju kursach czy też czerpali ją z książek. Jednak w zderzeniu z rzeczywistością często mogą odczuwać rozczarowanie skutecznością działań motywacyjnych. Podczas tego szkolenia zdobędą sprawność w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce biznesowej. Przekonają się, że aby dobrze motywować innych ludzi nie trzeba uciekać się do stosowania tajemniczych technik lub prostej manipulacji. Szkolenie koncentrując się na skuteczności w motywowaniu nie gubi z pola widzenia kwestii etycznych i moralnych podczas wywierania wpływu na innych ludzi.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie spotka się z zainteresowaniem menedżerów, których ambicją i odpowiedzialnością jest wyzwalanie i podtrzymywanie wśród pracowników wysokiego poziomu zaangażowania i tworzenie warunków, w których pracownicy będą chętnie wnosić dodatkowy wysiłek w swoją pracę.

Tematyka:

 • Rola menedżera w procesie motywacji
 • Pull & Push Factors
 • Exit interview
 • Proces entuzjazm-wypalenie
 • Motywatory i demotywatory
 • Ukierunkowanie na osiągnięcia
 • Okazywanie uznania
 • Generacje i funkcje
 • Modelowanie zadań
 • Pracownik „skazany na niepowodzenie”
 • Ostateczne wyzwanie dla pracownika wypalonego
 • Wzbogacanie treści pracy – warsztat

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

26 - 27 sierpnia 2019, Trener: Wojciech Korszyński

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X