Chat with us, powered by LiveChat

Sztuka Delegowania i Motywowania

Czy pracownicy w Twojej firmie mogliby pracować nieco lepiej lub wkładać nieco więcej wysiłku w swoją pracę? Czy w ostatnim czasie z Twojego zespołu odszedł cenny dla Ciebie pracownik? Czy Twoi pracownicy chętnie mówią o tym, że w innych firmach jest lepiej? Czy masz wrażenie, że ludzie, którymi zarządzasz, nie przyszliby jutro do pracy, gdyby nie musieli zarabiać na utrzymanie? Jeśli na przynajmniej jedno z pytań z odpowiadasz „tak” – czy zastanawiałeś się dlaczego tak się dzieje? Często winą za niezadowalający poziom motywacji obarcza się formalnie funkcjonujące systemy motywacyjne. Niemniej istotniejszą rolę odgrywa tu menedżer, który jako bezpośredni przełożony może najwięcej zrobić dla stopnia motywacji swoich pracowników. To szkolenie pomaga menedżerom w tworzeniu motywacji poprzez proste codzienne czynności, niepozorne, ale ważne rozmowy z pracownikami, radzenie sobie ze zniechęceniem ludzi, którzy kiedyś tryskali energią. Jednym słowem to szkolenie pomoże przełożyć teorię na praktykę motywacji.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Wielu menedżerów posiada znaczącą wiedzę dotyczącą motywacji. Zdobywali ją na studiach, różnego rodzaju kursach czy też czerpali ją z książek. Jednak w zderzeniu z rzeczywistością często mogą odczuwać rozczarowanie skutecznością działań motywacyjnych. Podczas tego szkolenia zdobędą sprawność w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce biznesowej. Przekonają się, że aby dobrze motywować innych ludzi nie trzeba uciekać się do stosowania tajemniczych technik lub prostej manipulacji. Szkolenie koncentrując się na skuteczności w motywowaniu nie gubi z pola widzenia kwestii etycznych i moralnych podczas wywierania wpływu na innych ludzi.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie spotka się z zainteresowaniem menedżerów, których ambicją i odpowiedzialnością jest wyzwalanie i podtrzymywanie wśród pracowników wysokiego poziomu zaangażowania i tworzenie warunków, w których pracownicy będą chętnie wnosić dodatkowy wysiłek w swoją pracę.

Tematyka:

 • Rola menedżera w procesie motywacji
 • Pull & Push Factors
 • Exit interview
 • Proces entuzjazm-wypalenie
 • Motywatory i demotywatory
 • Ukierunkowanie na osiągnięcia
 • Okazywanie uznania
 • Generacje i funkcje
 • Modelowanie zadań
 • Pracownik „skazany na niepowodzenie”
 • Ostateczne wyzwanie dla pracownika wypalonego
 • Wzbogacanie treści pracy – warsztat

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

10 - 11 lutego 2020, Trener: Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X