Chat with us, powered by LiveChat

TEN CC – Strategia pozyskiwania nowych klientów

Szkolenie systematyzuje wiedzę o procesie zdobywania nowych klientów. Uczy planowania działań podejmowanych w tym celu przez handlowca. Uczestnicy warsztatu poznają opis kroków składających się na strategię oraz narzędzia, które pomogą im w skutecznej jej realizacji. Nabyte umiejętności pozwolą nie tylko zaplanować i przeprowadzić wstępną selekcję potencjalnych klientów, umówić spotkanie, ale również zwiększą efektywność sprzedaży oferowanych produktów i usług.

Cele szkolenia

Poznając etapy procesu pozyskiwania nowych klientów oraz cele działań handlowca na poszczególnych etapach uczestnicy szkolenia będą mogli opracować własną strategię działania. Korzystając z prezentowanych podczas szkolenia narzędzi handlowcy będą potrafili zbudować własną bazę danych oraz dokonać wstępnej preselekcji potencjalnych klientów, a w efekcie działań zwiększyć efektywność kontaktów handlowych. Zdobywając wiedzę z zakresu psychologii i doskonaląc praktyczne umiejętności będą skuteczniej wpływać na rozwój relacji z nowym klientem.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla pracowników rozpoczynających budowanie własnej bazy klientów oraz handlowców, których zadaniem jest poszukiwanie nowych odbiorców oferowanych produktów i usług.

Tematyka:

  • Strategie zarządzania i rozwoju relacji z Klientami
  • Strategia pozyskiwania nowych Klientów TEN – CC
  • Psychologia kontaktów handlowych
  • Komunikacja w sprzedaży

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

16 - 17 marca 2020, Trener Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X