Chat with us, powered by LiveChat

Trudne rozmowy – DialogueWorks

 • Czy borykasz się z niedotrzymywaniem obietnic, słabą jakością przepływu informacji, brakiem poczucia odpowiedzialności, nieproduktywnymi spotkaniami, nieprzestrzeganiem zasad, niemówieniem prawdy, chłodnymi relacjami, brakiem szacunku, niechęcią, złą postawą, ciągnącymi się konfliktami?
 • Czy musisz sobie radzić z ludźmi, którzy krytykują Ciebie lub innych, zrzucają na innych zwoją pracę, unikają konfrontacji, nie dotrzymują terminów lub nie chcą zdobywać nowych umiejętności?
 • A może masz do czynienia ze „świętymi krowami” lub z tymi, którzy robią coś „dla świętego spokoju” albo jak ognia unikają jakiegokolwiek sporu?

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Gdy nauczysz się rozmawiać o tym, co jest najważniejsze, będziesz mógł odkryć sprawy, które ułatwią rozwiązanie problemu i podjęcie decyzji. To przełoży się na zadowolenie pracowników i Klientów. Lepsza współpraca w zespole doprowadzi do twórczego rozwiązywania problemów, pozwoli skupić się na rezultatach i poprawi osiągnięcia. Będziesz w stanie poprawić współpracę i odpowiedzialność przy jednoczesnym wzmocnieniu szacunku i zaufania.

 • Szczera rozmowa stymuluje osiąganie rezultatów, wspiera kulturę organizacji opartą o wzajemny szacunek i podnosi jakość relacji – w przeciwieństwie do udawanej rozmowy, w której jest wiele słów, ale mało treści.
 • Autentyczna konwersacja wymaga umiejętności prowadzenia dialogu, który prowadzi do zaangażowania i otwartych rozmów o tym, co naprawdę ważne.

DialogueWORKS efektywnie uczy, jak zauważać zachowania mające wpływ na komunikację i odkrywać tendencje, które niszczą próbę dialogu, a co ważniejsze, dokładnie pokazuje, jak można sobie z tym poradzić! Uczestnicy uczą się umiejętności efektywnej konwersacji. Osobista zdolność do prowadzenia trudnych rozmów jest kluczem do podnoszenia skuteczności zespołów. Celem tego warsztatu, jest pomóc ludziom w osiąganiu rezultatów.

Zawartość merytoryczna programu została opracowana przez John R. Stokera, autora m.in. książki „Overcoming Fake Talk”. John R. Stoker jest Prezesem i założycielem instytutu DialigueWorks i byłym v-ce Prezesem VitalSmarts i współtwórcą programu Crucial Conversations.

Cele szkolenia

Szkolenie pomoże ci udoskonalić wiele umiejętności, które poprawią twoje zarówno osobiste, jak i zawodowe życie. Szczególnie nauczysz się:

 • Świadomie odnajdywać się w różnych trudnych rozmowach, co pozwoli ci prowadzić owocny dialog.
 • Rozpoznawać, kiedy twój sposób myślenia wywołuje zachowania, które podważają szacunek i zniechęcają innych do angażowania się.
 • Poszukiwać i dostarczać informacji zwrotnych mających wpływ na poprawę skuteczności i odpowiedzialności.
 • Zadawać pytania, które wzmacniają współpracę i innowacyjność przy jednoczesnym budowaniu szacunku.
 • Wyrażać swoje opinie, punkty widzenia, bez wywoływania sprzeciwu lub konfliktu.
 • Przedstawiać informacje w sposób zdecydowany i przekonywujący.
 • Rozwiązywać konflikty w sposób zachęcający do współpracy.
 • Radzić sobie z reakcjami obronnymi i agresywnymi, a także dochodzić do informacji ukrytej za emocjami.
 • Rozwiązywać problemy przez zachętę do komunikowania się i poszukiwania innych punktów widzenia.

Tematyka szkolenia:

 • Co to jest dialog i dlaczego jest ważny ?
 • Zauważ i odsuń swoje myśli, żeby odkryć, co dzieje się podczas rozmowy.
 • Wyrażaj myśli, żeby tworzyć pole wspólnych znaczeń.
 • Pytaj, żeby się dowiedzieć.
 • Słuchaj aktywnie, żeby łączyć.
 • Synteza: dialog strategiczny.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Prowadzący:

Piotr Sobczak

Zamów Szkolenie

8 - 9 czerwca 2020, Trener Piotr Sobczak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X