Chat with us, powered by LiveChat

Trudne rozmowy – DialogueWorks

 • Czy borykasz się z niedotrzymywaniem obietnic, słabą jakością przepływu informacji, brakiem poczucia odpowiedzialności, nieproduktywnymi spotkaniami, nieprzestrzeganiem zasad, niemówieniem prawdy, chłodnymi relacjami, brakiem szacunku, niechęcią, złą postawą, ciągnącymi się konfliktami?
 • Czy musisz sobie radzić z ludźmi, którzy krytykują Ciebie lub innych, zrzucają na innych zwoją pracę, unikają konfrontacji, nie dotrzymują terminów lub nie chcą zdobywać nowych umiejętności?
 • A może masz do czynienia ze „świętymi krowami” lub z tymi, którzy robią coś „dla świętego spokoju” albo jak ognia unikają jakiegokolwiek sporu?

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Gdy nauczysz się rozmawiać o tym, co jest najważniejsze, będziesz mógł odkryć sprawy, które ułatwią rozwiązanie problemu i podjęcie decyzji. To przełoży się na zadowolenie pracowników i Klientów. Lepsza współpraca w zespole doprowadzi do twórczego rozwiązywania problemów, pozwoli skupić się na rezultatach i poprawi osiągnięcia. Będziesz w stanie poprawić współpracę i odpowiedzialność przy jednoczesnym wzmocnieniu szacunku i zaufania.

 • Szczera rozmowa stymuluje osiąganie rezultatów, wspiera kulturę organizacji opartą o wzajemny szacunek i podnosi jakość relacji – w przeciwieństwie do udawanej rozmowy, w której jest wiele słów, ale mało treści.
 • Autentyczna konwersacja wymaga umiejętności prowadzenia dialogu, który prowadzi do zaangażowania i otwartych rozmów o tym, co naprawdę ważne.

DialogueWORKS efektywnie uczy, jak zauważać zachowania mające wpływ na komunikację i odkrywać tendencje, które niszczą próbę dialogu, a co ważniejsze, dokładnie pokazuje, jak można sobie z tym poradzić! Uczestnicy uczą się umiejętności efektywnej konwersacji. Osobista zdolność do prowadzenia trudnych rozmów jest kluczem do podnoszenia skuteczności zespołów. Celem tego warsztatu, jest pomóc ludziom w osiąganiu rezultatów.

Zawartość merytoryczna programu została opracowana przez John R. Stokera, autora m.in. książki „Overcoming Fake Talk”. John R. Stoker jest Prezesem i założycielem instytutu DialigueWorks i byłym v-ce Prezesem VitalSmarts i współtwórcą programu Crucial Conversations.

Cele szkolenia

Szkolenie pomoże ci udoskonalić wiele umiejętności, które poprawią twoje zarówno osobiste, jak i zawodowe życie. Szczególnie nauczysz się:

 • Świadomie odnajdywać się w różnych trudnych rozmowach, co pozwoli ci prowadzić owocny dialog.
 • Rozpoznawać, kiedy twój sposób myślenia wywołuje zachowania, które podważają szacunek i zniechęcają innych do angażowania się.
 • Poszukiwać i dostarczać informacji zwrotnych mających wpływ na poprawę skuteczności i odpowiedzialności.
 • Zadawać pytania, które wzmacniają współpracę i innowacyjność przy jednoczesnym budowaniu szacunku.
 • Wyrażać swoje opinie, punkty widzenia, bez wywoływania sprzeciwu lub konfliktu.
 • Przedstawiać informacje w sposób zdecydowany i przekonywujący.
 • Rozwiązywać konflikty w sposób zachęcający do współpracy.
 • Radzić sobie z reakcjami obronnymi i agresywnymi, a także dochodzić do informacji ukrytej za emocjami.
 • Rozwiązywać problemy przez zachętę do komunikowania się i poszukiwania innych punktów widzenia.

Tematyka szkolenia:

 • Co to jest dialog i dlaczego jest ważny ?
 • Zauważ i odsuń swoje myśli, żeby odkryć, co dzieje się podczas rozmowy.
 • Wyrażaj myśli, żeby tworzyć pole wspólnych znaczeń.
 • Pytaj, żeby się dowiedzieć.
 • Słuchaj aktywnie, żeby łączyć.
 • Synteza: dialog strategiczny.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Prowadzący:

Piotr Sobczak

Zamów Szkolenie

22 - 23 sierpnia 2019, Trener Piotr Sobczak
24 - 25 października 2019, Trener Piotr Sobczak
16 - 17 grudnia 2019, Trener Piotr Sobczak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X