Chat with us, powered by LiveChat

Wypalenie Zawodowe

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu wyróżnia spośród innych szkoleń dostępnych na rynku, różnorodność narzędzi, które dostają uczestnicy. Przez 7 lat dopracowywaliśmy i ulepszaliśmy ten program, adaptując go do stale zmieniającej się sytuacji w polskich firmach. Nasi klienci, którzy chcieli podzielić się doświadczeniem oraz sami uczestnicy, będący na różnych szczeblach zarządzania, podpowiadali nam, które elementy są najbardziej użyteczne i czego oczekuje się w tak trudnej sytuacji wypalenia zawodowego. Wbrew pozorom dotyczy każdej firmy w naszym kraju.

Jeśli…

 • …czujesz, fizyczne i psychiczne przeciążenie.
 • …odczuwasz zmęczenie, cechuje Cię cynizm.
 • …jeśli zauważasz takie objawy u swoich pracowników.
 • …chcesz zmniejszyć szansę na pojawienie się wypalenia zawodowego.
 • …szukasz wskazówek jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w swoim zespole, firmie.

to zapraszamy Cię na szkolenie: Zapobieganie Zawodowemu Wypaleniu, które…

 • …dostarcza narzędzi i umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.
 • …rozwija naturalny potencjał radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
 • …dostarcza narzędzi do stworzenia skutecznych strategii profilaktyki wypalenia zawodowego.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli w organizacji. Menedżerowie różnych szczebli zarządzania. Pracownicy działów HR i HRBP.

Główne tematy szkolenia:

 • Co to jest wypalenie zawodowe – jakie są jego przyczyny?
 • 9 głównych sygnałów wypalenia zawodowego.
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie.
 • Kluczowe różnice związane z płcią i wypaleniem zawodowym.
 • Obciążenia – czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne).
 • Zarządzanie zapobieganiem zawodowemu wypaleniu – ZZZ W.
 • 5 strategii budowania wewnętrznej odporności w zakresie wypalenia zawodowego.
 • Jak uspokoić i rozluźnić się w 5 minut w sytuacji stresu i silnych emocji.
 • Dlaczego zarządzanie energią jest ważniejsze od zarządzania sobą w czasie?
 • Istotne umiejętności poprawiające relacje w sytuacji wypalenia zawodowego.
 • Moje zdrowie i higiena psychiczna.
 • Stworzenie indywidualnego planu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – osobisty /dla zespołu/ dla organizacji.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Prowadzący:

Krzysztof Stefaniak

Zamów Szkolenie

18 - 19 czerwca 2020, Trener Krzysztof Stefaniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X