Zarządzanie projektem w praktyce

Kluczem do zrozumienia odmienności szkolenia jest słowo praktyka.

 

Nie odwołujemy się w nim do konkretnej metodologii, pomagamy natomiast znaleźć odpowiedź na pytania pojawiające się zarówno przy dużych, jak i małych projektach: gdzie gubiony jest czas; dlaczego jedni pracują na 400 a inni na 10 procent; jak sprawić, by projekt był nasz a nie ich; jak sprawnie poradzić sobie z wyceną czy też opracowaniem harmonogramu?

Sztuka zarządzania projektem łączy w sobie dwa obszary: twardy – „technologiczny” i miękki – „komunikacyjny”. Warsztat Zarządzanie projektem w praktyce koncentruje się na pierwszym z tych aspektów, dając pełny przegląd możliwości i działań zdecydowanie zwiększających szansę ukończenia projektu z sukcesem.

Odwołując się do praktyki popartej wieloletnim doświadczeniem pozwala odnaleźć się w dowolnej, funkcjonującej na rynku metodologii (PMBOK, Prince2, CCPM, APM) i doprowadzić do poprawy implementacji projektu, czyli pełnego wykorzystania efektów i poniesionych nakładów.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Warsztaty umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w drodze od pomysłu do skutecznego zakończenia projektu. Zapoznają też uczestników z różnicą między codziennym działaniem a funkcjonowaniem w ramach zespołu projektowego.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób, które są lub w najbliższym czasie zostaną członkami zespołu projektowego.

Tematyka:

 • Charakterystyka projektu
 • Obszary w zarządzaniu projektem
 • Matryca priorytetów
 • Cykl życia projektu
 • Uczestnicy projektu
 • Struktura projektu
 • Dossier projektu
 • Porażki projektów
 • Struktura podziału pracy
 • Meta Plan projektu
 • Plan komunikacji
 • Harmonogram i współzależności
 • Kontrola i ryzyko
 • Formalizm w zarządzaniu projektem

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

20 - 21 września 2017, Trener: Małgorzata Niewińska

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X