Chat with us, powered by LiveChat

Szkolenia sprzedażowe – zadowolony klient to klucz do sukcesu!

Podstawą kreowania dobrego wizerunku przedsiębiorstwa są wysokiej jakości usługi świadczone klientom. Dotyczy to jednak nie tylko oferowanych produktów, ale również sposobu, w jaki są one sprzedawane. Dobrze więc, by każdy handlowiec przeszedł odpowiednie, kompleksowe szkolenie i zdobył narzędzia, dzięki którym uda mu się zbudować opartą na zaufaniu długotrwałą relację z klientem. Zadowolony klient to klucz do sukcesu firmy – zarówno wizerunkowego, jak i finansowego!

Woman making notes during lecture, focus on female hand with pen

Szkolenia dla handlowców – dlaczego warto w nie zainwestować?

Szkolenia dla handlowców dostarczą niezbędnych umiejętności w zakresie badania potrzeb klienta, odpowiedniego prezentowania proponowanych produktów, efektywnych negocjacji oraz prowadzenia efektywnego procesu sprzedażowego. Handlowcy zdobędą cenne wskazówki, dotyczące zdobywania zaufania klientów, obalania ich obiekcji oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku firmy. Dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnym nastawieniem rozmówcy, jak bronić oferowanej ceny oraz jak skutecznie zamknąć sprzedaż. Dzięki temu wszyscy uczestnicy transakcji będą zadowoleni!

Szkolenie sprzedażowe – ważne jest umiejętne planowanie i realizowanie działań!

Podczas szkolenia sprzedażowego, personel nauczy się planować i realizować działania sprzedażowe, które prowadzić będą do satysfakcjonujących efektów. Zapozna się z tzw. “językiem korzyści” umożliwiającym sprawne prowadzenie negocjacji, nauczy się też odpowiednio odnosić się do wartości cenionych przez klientów. Profesjonalne szkolenie pozwoli kształtować wśród handlowców postawy asertywne i proaktywne, a także nauczy ich dokonywać prawidłowej typologii klientów. To ważne, ponieważ właściwa klasyfikacja klientów prowadzi do adekwatnej oceny ich potrzeb i dobrania indywidualnej oferty.

Female business coach speaker pointing on flip chart presenting work results graph at conference office meeting, businesswoman mentor presenter training staff group at corporate workshop presentation

Szkolenia dla handlowców – aby sprzedaż była skuteczna!

Znajomość skutecznych technik sprzedażowych oraz języka perswazji pozwoli zawierać satysfakcjonujące transakcje i zdobywać zaufanie klienta. Właściwe podejście do klientów, rzeczowa rozmowa oraz umiejętność słuchania i zadawania pytań pozwolą stworzyć z klientem wartościową, długotrwałą relację. Pamiętajmy: zanim zaczniemy sprzedawać, powinniśmy nauczyć się… opowiadać! Dobry storytelling oraz wysoko rozwinięte umiejętności miękkie przynoszą ogromne korzyści. Tak samo, jak empatyczna postawa i zmysł analityczny, umożliwiające właściwą ocenę sytuacji oraz dobranie jak najlepszych rozwiązań.

X