Przywództwo w firmie – wymiary

Posiadanie zwolenników jest istotą bycia liderem. Nie możesz być przewodnikiem, jeśli nikt za Tobą nie idzie!

Podczas szkolenia dla menedżerów pamiętajmy także o elemencie, który nazywamy potocznie przywództwem. Istnieje wiele elementów i technik menedżerskich zarządzania pracownikami i zespołem. Przywództwo jest czymś, co je spaja. Czymś, co w dużym stopniu powoduje, że są autentyczne, właściwe. Przywództwo to stan świadomości, to nastawienie wobec rzeczywistości biznesowej i wobec ludzi. Wyznaczanie kierunków do działania, budowanie zespołów, zaspokajanie potrzeb grupy, zorientowanie na relacje społeczne wśród podwładnych to tylko niektóre funkcje przywództwa.

Dobry menedżer potrafi podczas np. szkoleń dla menedżerów nauczyć się zachowań, dzięki którym będzie postrzegany jako lider. Niemniej nie wszystko jest wyuczalne. Zapał, wiara w to, co się robi, energia – to trudne do skopiowania atrybuty lidera. Rola lidera w funkcjonowaniu każdej firmy jest bardzo ważna, ale nie każdy ma predyspozycje do pełnienia roli lidera w organizacji.

Jaki powinien być dobry przywódca?

Kto będzie dobrym przywódcą? Jakie cechy ma dobry lider? Wnioski tych, którzy obserwowali zachowania liderów pisali o ich wyróżniającej charakterystyce[1] – wszystkie te opisy mają wspólne motywy:

Otwartość na zmiany poprzez:

 • Bycie ciekawym – dociekliwym, pytanie, „dlaczego”, słuchanie, potwierdzanie zrozumienia, rozważanie;
 • Podejmowanie inicjatywy, ryzyka i rozwiązywanie problemów;
 • Eksperymentowanie;
 • Bycie otwartym na zróżnicowane opinie pracowników;
 • Odważną kreatywność, innowacyjność.

Zdolność wyobrażenia przyszłości i przekazywanie jej pozostałym poprzez:

 • Rozwijanie wizji – syntezowanie powtarzających się motywów i wartości;
 • „Sprzedawanie” wizji – prezentowanie nieodpartej wizji potencjalnej przyszłości;
 • Zjednywanie sobie innych – proszenie o pomoc, pokazywanie, jak mogą coś zmienić.

Powierzanie innym misji poprzez:

 • Planowanie, wyznaczanie celi dla zespołów;
 • Upoważnianie (Empowering) zwolenników;
 • Wspomaganie inicjatywy, coaching lidera;
 • Przekazywanie kompetencji;
 • Trenowanie, monitorowanie członków grupy.

Wykazywanie zaangażowania poprzez działanie poprzez:

 • Bycie zaangażowanym – dawanie przykładu osobistym zaangażowaniem;
 • Pokazywanie znaczenia jakości działań;
 • Pomaganie w rozwiązywaniu problemów, zarządzanie w sytuacjach konfliktowych;
 • Bycie wytrwałym.

Dodawanie odwagi swoim zwolennikom poprzez:

 • Docenianie wysiłków i wkładu poszczególnych osób i całego zespołu;
 • Udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych;
 • Świętowanie zakończonych działań;
 • Wzmacnianie pracy zespołowej.

Sprawdź swoje zdolności przywódcze – TEST

Liderzy prezentują wszystkie typy osobowości. Podstawą każdego przewodnictwa jest własny styl lidera, jeden ze stylów przywództwa. Chcemy wiązać się z takimi, którzy odpowiadają naszemu temperamentowi, systemowi wartości, z tymi liderami, którzy są podobni do nas samych. To jest bardzo ważny element podczas szkolenia dla menedżerów!

Poniżej znajduje się lista postaw, opinii. Wczujcie się w swoje zespoły (może zapytajcie niektórych), jak odpowiedzieliby Twoi ludzie o Tobie?

 

rzadko   czasami  zawsze

1.       Jest ciekaw, jak inni widzą daną sytuację i dlaczego tak działają.

1

2

3

4

5

2.       Zwykle potrafi dostrzec zagrożenia wynikające z różnego postrzegania przez zespół różnych opcji.

1

2

3

4

5

3.       Zachęca innych pracowników, aby dochodzili do własnych wniosków. Wspiera ich w tym.

1

2

3

4

5

4.       Jeśli oczekuje od kogoś, aby zachowywał się w dany sposób, sam stara się tak zachowywać.

1

2

3

4

5

5.       Wie, jak udzielić ludziom pozytywnej informacji zwrotnej, gdy tylko w danym momencie zauważy ich dobre działanie.

1

2

3

4

5

6.       Jest otwarty na inne opinie, nie obstaje tylko przy swoich własnych.

1

2

3

4

5

7.       Gdy dostrzega wagę tego, co robi, natychmiast dzieli się tym z innymi.

1

2

3

4

5

8.       Stara się udzielać ludziom pomocy, której potrzebują, tak, aby byli bardziej efektywni w tym, co robią.

1

2

3

4

5

9.       Kieruje przykładem, a nie tym, co mówi.

1

2

3

4

5

10.   Dopilnowuje tego, żebyśmy podkreślali, świętowali osiągnięcia, sukcesy, realizacje głównych celów.

1

2

3

4

5

11.   Zachęca wszystkich, aby poszukiwali nowych, ciekawych rozwiązań, działań.

1

2

3

4

5

12.   Kiedy pracuje nad ważnymi rzeczami wciąga ludzi pokazując jak ważne jest to, co robimy.

1

2

3

4

5

13.   Kiedy coś nie wychodzi, poświęca ludziom czas, aby pomóc im, uświadomić sobie, co powinni zmienić i jak mogą rozwiązać problem.

1

2

3

4

5

14.   Nie przestaje pomagać innym w podtrzymywaniu ich zaangażowania i zapału.

1

2

3

4

5

15.   Stara się tworzyć dobrą atmosferę w zespole, abyśmy chętnie razem pracowali.

1

2

3

4

5

SUMA =

 

Wyniki

75 – 65 Przywódca

55 – 64 Chcę być Przywódcą

45 – 54 Nie mogę się zdecydować

poniżej 45 – Zdecydowałem się – nie chcę być Przywódcą

 

Poniższa autoanaliza dotyczy pięciu obszarów przywództwa, w każdym obszarze warto mieć co najmniej 12 pkt.:

#1 – Otwartość na zmiany (1, 6, 11)

#2 – Wyobrażenie i przekazywanie przyszłości (2, 7, 12)

#3 – Powierzanie innym misji (3, 8, 13)

#4 –  Wykazywanie zaangażowania (4, 9, 14)

#5 – Dodawanie odwagi (5, 10, 15)

 

Pierwszym zadaniem lidera jest wyznaczenie kierunku. Pomyślcie w kontekście własnego zespołu. Napiszcie, co chcecie, aby mówiono o Was, o Waszym zespole za trzy lata w kontekście tego:

 • Kim jesteśmy ?
 • Dla kogo jesteśmy ?
 • Co dajemy, oferujemy?

Niech to będzie Twój początek szkolenia dla menedżerów z obszaru przywództwa. Zakomunikuj to Twojemu zespołowi, wracaj do tego podczas spotkań, ważniejszych rozmów.

[1] Kouzes & Posner (The Leadership Challenge), Warren Bennis (Leaders, Why Leaders Can’t Lead), Ken Blanchard (Situational Leadership, The One-Minute Leadership) Tom Peters (Thriving on Chaos), Stephen Covey (Principle-Centered Leadership), John Kotter (A Force for Change).