Sprzedaż profesjonalna

Najważniejsze decyzje w procesie sprzedaży podejmuje Klient.

Ludzie lubią kupować, są niechętni gdy im się coś sprzedaje. Ważnym jest by przy tych decyzjach być. Sprzedaż polega na pomocy klientowi w procesie kupowania.

Najmniej efektywnym podejściem w sprzedaży jest „domyślanie się” zamiast „dowiadywania się” . Temu służy uporządkowana rozmowa, prowadzona w bezpiecznej atmosferze. Tylko, że klienci nie zawsze chcą rozmawiać, wolą zadawać pytania, niż na nie odpowiadać.

Gdy skupisz się na celach klienta, on chętniej pomoże Ci osiągnąć Twoje. Niestety w trudnych momentach nasze „ego” podpowiada nam by walczyć tylko o naszą wygraną.

Jak zatem pomagać w kupowaniu, poprzez rozmowę i uporządkowany, wydajny proces kwalifikacji i zamykania szans sprzedaży? Jak tworzyć bezpieczną atmosferę sprzyjającą wzajemnej relacji?

Tematy warsztatu:

  • Proces kupowania, a Twoje kroki i zachowania w sprzedaży.
  • Budowanie silnej pozycji konkurencyjnej od pierwsze kontaktu z Klientem.
  • Poszukiwanie powodu do zakupu – rozpoznanie potrzeb i celów klienta.
  • Rozpoznanie dostępnych możliwości zakupu po stronie klienta (kwalifikacja zasobów).
  • Uzgadnianie procesu decyzyjnego i docieranie do kluczowych interesariuszy.
  • Prezentowanie swoich propozycji (oferty) tak by przekonać i zachęcić do decyzji.
  • Budowanie bezpiecznej atmosfery rozmowy i zaufania od pierwszej chwili.

Czas trwania: 1 dzień

Po warsztacie uczestnicy realizują poznane umiejętności w ramach sugerowanego planu wdrożenia z wykorzystaniem proponowanych narzędzi. W ten sposób mają szansę na realną poprawę rezultatów.