Chat with us, powered by LiveChat

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PRAKTYCE

Szkolenie koncentruje się na kompetencjach skutecznego prowadzenia oraz zamykania projektów. Praca w środowisku projektowym staje się coraz popularniejsza, a umiejętne kierowanie pracami projektowymi jest niezbędne by zachować wysoką jakość oraz terminowe wykonanie.

Obszar tematyczny:

Project management, wdrożenia, zarządzanie czasem i zaangażowaniem

Rezultaty:

  • Umiejętności ukończenia projektów z sukcesem
  • Zdolność do odnalezienia się w dowolnej, funkcjonującej na rynku metodologii (PMBOK, Prince2, CCPM, APM)
  • Uzyskanie poprawy implementacji projektu, czyli pełnego wykorzystania efektów i poniesionych nakładów.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są lub w najbliższym czasie zostaną członkami zespołu projektowego.

Wartość dodana:

Uczestnicy uzyskują narzędzia do dobrego a jednocześnie jak najmniej pracochłonnego stworzenia środowiska projektowego

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X