Chat with us, powered by LiveChat

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

W dobie coraz częstszej pracy metodą projektową, skuteczna umiejętność zarządzania zespołem projektowym jest niezbędna, by realizować projekty o wysokiej jakości oraz w terminie. Umiejętności Lidera Projektu przekładają się na wyniki całej pracy zespołu. Szkolenie wyposaża uczestników w niezbędne do kierowania zespołem projektowym kompetencje przywódcze.

Obszar tematyczny:

Motywacja, zaangażowanie, delegowanie zadań, kompetencje przywódcze

Rezultaty:

  • Świadomość zasad zarządzania zespołem projektowym.
  • Znajomość norm organizacyjnych, które powinien spełniać zespół projektowy.
  • Umiejętność radzenia sobie z przeszkodami jakie napotyka Lider Projektu oraz Zespół Projektowy działający w strukturze macierzowej.
  • Rozwój podstawowych umiejętności Lidera Projektu.

Grupa docelowa:

Menedżerowie projektów

Wartość dodana:

Praktyczne ćwiczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach z zakresu zarządzania zespołem

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X