Dlaczego szkolenia sprzedażowe są potrzebne? Co daje profesjonalne szkolenie sprzedaży?

Wiedza i tytuł naukowy bez wątpienia mogą przydać się do sprzedaży produktów i usług. Warto jednak wiedzieć, że jeśli zabraknie pasji sprzedażowej, sympatii do klienta i szczerej potrzeby samorozwoju, wiedza i tytuł w niczym nie pomogą. Mając taką podstawę, możesz skorzystać ze szkolenia sprzedaży, by doskonalić warsztat, analizować doświadczenie sprzedażowe i wyciągać konstruktywne wnioski. Czego nauczą Cię szkolenia sprzedażowe? Warszawa to miasto, w którym skorzystasz z oferty DOOR, by stać się najlepszym sprzedawcą – skutecznym, lubianym i stanowiącym wzór dla innych!

Szkolenia sprzedażowe w Warszawie – psychologia sprzedaży

Oto jeden z najważniejszych elementów sprzedażowego szkolenia: psychologia sprzedaży. Czemu zawdzięcza istotność? Odpowiedź jest prosta: sukces sprzedaży wynika w dużej mierze z umiejętności zdobywania zaufania klientów, zaufanie zaś dostaje się w nagrodę za skuteczną realizację potrzeb klientów. Nie byłoby to trudne, gdyby nie fakt, iż samo odkrywanie potrzeb wiąże się z wieloma przeszkodami. Zadaniem sprzedawcy jest rozpoznanie typu zachowania klienta i dostosowanie do niego komunikacji. Dodatkowy kłopot sprawia Twój filtr komunikacyjny – sposób, w jaki odczytujesz zachowania osób, które dopiero poznajesz (nowi klienci), bądź też osób, z którymi już rozmawiałeś i które znasz (stali klienci).

Szkolenie z psychologii sprzedaży zapozna Cię z podstawowymi sposobami interakcji ludzi: dominującym, zdystansowanym i społecznym. W sytuacji handlowej ważne jest, by prawidłowo rozpoznać typ zachowania klienta i dopasować do niego komunikat marketingowy. Przykładowo klienci z zachowaniem dominującym mogą przyjąć postawę waleczną, klienci zachowujący dystans będą chowali się za obojętnością lub nawet wyższością, a od klientów z nastawieniem społecznym poczujesz ciepło i serdeczność.

Uwaga jednak! Każdy klient ma w sobie wszystkie trzy rodzaje zachowania i może przejawiać je nawet w trakcie jednej rozmowy. Szkolenie sprzedaży nauczy Cię elastyczności w Twoich typach zachowania, byś potrafił podążać za klientem.

Szkolenie: techniki sprzedaży

W trakcie szkolenia z technik sprzedaży poznasz metody skutecznego podchodzenia do klientów przejawiających każdy z wymienionych typów zachowania. Przykładowe elementy podejścia do danych typów to:

  • Klienci o nastawieniu dominującym lubią zainteresowanie ze strony sprzedawców, chcą być odwiedzani, chcą też utrzymywać kontakt z aktywnymi handlowcami. Można do nich dotrzeć za pomocą intelektualnego starcia. Preferują kontakt ze sprzedawcami na wysokich stanowiskach, decyzyjnymi. Mało tego, typ dominujący klienta będzie najlepiej pasował do typu dominującego sprzedawcy. Podczas szkolenia sprzedaży dowiesz się, co robić, a czego unikać. Warto wystrzegać się chociażby uległości, przymilania się, wyrażania niezgody i wytykania błędów.
  • Klienci o nastawieniu zdystansowanym cenią ład, przewidywalność, zasady. Przemawiają do nich konkrety, np. liczby. Kontakt sprzedawcy z klientami przejawiającymi takie zachowanie jest trudny, ponieważ klienci ci na ogół nie lubią handlowców i trzymają ich na dystans. Profesjonalne szkolenia uczą techniki sprzedaży wobec klientów zdystansowanych. W ramach takiej techniki warto m.in. zastępować stwierdzenia pytania otwartymi, powstrzymywać się od wyolbrzymiania korzyści na rzecz chłodnych faktów, dawać klientowi czas.
  • Klienci o nastawieniu społecznym są najbardziej skorzy do zakupu, nawet jeśli produkt lub usługa nie są dla nich najkorzystniejsze. Warto jednak wiedzieć, jak zapewnić klientom o tym zachowaniu odpowiednie warunki do zakupu. Szkolenia sprzedażowe dla handlowców uwzględniają metody takie jak pozwolenie na lekkie odchodzenie od tematu, regularne odwiedzanie lub podejmowanie innej formy kontaktu, nawiązywanie bliższej relacji.

Szkolenia – sprzedaż B2B, sprzedaż B2C

Oferowane przez nas szkolenie sprzedaży skierowane jest do firm sprzedażowych, firm z działem sprzedażowym oraz indywidualnych handlowców, tzw. freelancerów. Szkolenia sprzedaż B2B skupiają się na prowadzeniu sprzedaży między dwiema firmami, szkolenia sprzedażowe B2C zaś kładą nacisk na relację z klientem prywatnym. W zależności od potrzeb przeprowadzamy:

  • szkolenie z zakresu technik sprzedaży – w jaki sposób, co i kiedy robić, by osiągnąć sukces handlowy,
  • szkolenia psychologia sprzedaży – w jaki sposób podchodzić do osób o konkretnym typie zachowania,
  • zarządzanie sprzedażą szkolenia – w jaki sposób planować sprzedaż i zarządzać zespołem handlowym,
  • szkolenie sprzedażowe B2B bądź B2C – podejście marketingowe różni się w zależności od tego, do kogo kieruje się ofertę,
  • sprzedaż przez telefon szkolenie, szkolenie ze sprzedaży bezpośredniej lub szkolenia ze sprzedaży internetowej,
  • szkolenia dla działu sprzedaży, szkolenia dla menedżerów sprzedaży, szkolenie trener sprzedaży albo szkolenia sprzedaży dla całej firmy – w zależności od liczebności uczestników i stanowisk, jakie zajmują, przygotowujemy inny plan szkolenia sprzedażowego,
  • szkolenia sprzedażowe online lub szkolenie z technik sprzedaży Warszawa w siedzibie firmy DOOR.

Organizujemy praktyczne i ciekawe szkolenia sprzedażowe, w których jest miejsce zarówno na teorię, jak i na praktykę. Przygotowaliśmy szereg autorskich gier, zabaw i ćwiczeń do rozwiązania indywidualnie bądź grupowo. Szkolenie z technik sprzedaży pozwala przetrenować nowo nabytą wiedzę, by po wyjściu z sali szkoleniowej potrafić wykorzystać ją w rzeczywistości.

Zapraszamy na niezapomniane profesjonalne szkolenia sprzedażowe w Warszawie do firmy DOOR. Pamiętaj, że jeśli przyjazd do stolicy nie wchodzi w grę, możesz poznać techniki sprzedaży na szkoleniu online.