Profesjonalne szkolenie – kompetencje miękkie

Kompetencje interpersonalne dzielimy na twarde i miękkie. Te pierwsze łatwo wskazać, ponieważ są to m.in. specjalistyczna wiedza z danej dziedziny oraz praktyczne zdolności ułatwiające wykonywanie konkretnego zawodu. W przypadku kompetencji miękkich sytuacja jest bardziej złożona: są one bowiem niezwykle ważne, ale też często trudne do uchwycenia. Do umiejętności miękkich zaliczamy np. komunikatywność, elastyczność, kreatywność, asertywność, odpowiednie zarządzanie czasem w pracy i odpowiedzialność. Ważne więc, aby skupić się także na ich rozwoju.

Szkolenie z kompetencji miękkich – klucz do sprawnego działania każdego zespołu

Umiejętności miękkie są uniwersalne, choć ich ocena bywa bardziej subiektywna niż w przypadku kompetencji twardych. Istotne jest jednak ich nieustanne rozwijanie, ponieważ w dużej mierze odnoszą się one do relacji z innymi ludźmi – tego, w jaki sposób je nawiązujemy, jakie miejsce w nich zajmujemy, jak się komunikujemy i jak wspomniane relacje na nas wpływają. Na kompetencje miękkie składa się szereg zdolności interpersonalnych, które umożliwiają właściwe interpretowanie zachowań, emocji i potrzeb, a także – zbiór umiejętności osobistych, podnoszących naszą wartość na rynku pracy.

Szkolenie z umiejętności miękkich – dla większej satysfakcji z wykonywanych działań

Szkolenie z umiejętności miękkich obejmuje wiele zagadnień dotyczących rozwoju osobistego, w tym: zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami (również konfliktami) oraz umiejętność samomotywacji. Równie ważne są też szeroko rozumiane zdolności komunikacyjne, takie jak: znajomość języka perswazji, korzystanie z technik motywowania innych, delegowanie zadań i odpowiednie reagowanie na kryzys. To ważne, abyśmy znali swoje zalety i wady odnoszące się do każdego z tych aspektów.

Szkolenie z umiejętności miękkich – inteligencja społeczna, zrozumienie emocji, elastyczność

Szkolenie z zakresu komunikacji miękkich wzmocni w pracownikach te atuty, które pozwolą lepiej odnaleźć się w większej grupie. Uwrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, nauczy właściwie odczytywać komunikaty werbalne i niewerbalne, pomoże budować odpowiedni wizerunek, wesprze nawiązywanie wartościowych, długotrwałych relacji oraz przygotuje do pracy w różnych warunkach i środowiskach. Dzięki temu, ze swoich mocnych stron korzystać będziemy mogli niemal wszędzie, zawsze odnosząc niemałe sukcesy i ciesząc się zaufaniem pracowników oraz klientów.